Rankingen

Förklaring

Rankingen är ett försök till en grov uppskattning av tävlingsprestationer. Den baseras på gällande världsrekord där varje rankingpoäng egentligen är antal procent man ligger efter världsrekordet på motsvarande distans. Saknas världrekord för just den distansen man tävlat på, så interpoleras ett värde fram. Detta betyder alltså att ju lägre poäng, desto bättre prestation. Herrarna jämförs med herrekorden och damerna med damrekorden.

Poängberäkningen tar hänsyn till underlaget och det görs skillnad på bana, landsväg/stadslopp och terräng. Poängen modifieras med en koefficient som tagits fram genom en statistisk jämförelse av toppresultat gjorda av världslöpare, på de olika bantyperna. I framtiden kommer rankingen även att ta hänsyn till ålder men tills vidare får alla finna sig i att bli jämförda med seniorerna.


Regler

Rankingen presenteras i en egen lista ("Rankingstegen"), som till skillnad från barometern, inte nollställs varje år. Däremot är det bara tävlingar som genomförts ett år (365 dagar) bakåt i tiden som ligger till grund för totalrankingen. För att visas på listan krävs minst tre tävlingsresultat och totalrankingen beräknas som snittet av de 5 bästa rankingnoteringarna under de senaste 365 dagarna. Rankingstegens startdatum är 2013-01-01.

Formen är en färskvara och för att återspegla detta i rankingen så räknas bara resultat som är max ett år gamla. Detta gör att man inte kan leva på gamla meriter utan tvingas prestera fortsatt bra för att inte sjunka i rankingstegen. Alla kan ha dåliga dagar och dessa ska inte behöva ligga en till last. Därför räknas snittet ut på de 5 bästa tävligarna. Har man gjort 5 bra lopp har man ändå bevisat att man är konsekvent och förtjänar sin ranking.